A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Hemne BygdemuseumWesselgarden slider 1 Wesselgarden slider 2 Wesselgarden slider 3 Wesselgarden slider 4 Wesselgarden slider 5

Kontaktinfo:

Enhetsleder Reidar Klungervik
Enhet for kultur, Øragata 21 (KulØr`n), 7200 Kyrksæterøra

http:/servlet/wisweb.ViewImage?Id=15568

Hemne bygdemuseum

er kommunalt og ble opprettet i 1955. Fra 1987 til 2013 har museet hatt museumsstyrer i halv stilling. Bygdemuseet hører til under Enhet for Kultur.

Hemne bygdemuseum skal dokumentere, ta vare på og vise frem den lokale kulturarven fra eldre tider og frem til i dag, og bidrar i arbeidet med kulturminneforvaltningen generelt i Hemne.

I dag har museet ni bygninger rundt i bygda:

  • Wesselgården (3 hus) i Øragata
  • Sagastuo på Holla
  • Kjørseskulen på Skeiet
  • Litlbjørkbua på Bjørksetra
  • Nothuset på Vedøya
  • Skjåen og borgstua på Magerøya

Museet har også en omfattende fotosamling, en relativt stor gjenstandssamling, og et lokalhistorisk arkiv og en samling med amerikabrev. I tillegg finnes et stedsnavnarkiv og folkeminnesamling.
Hemne bygdemuseum står dessuten for salg av lokalhistoriske bøker og skrifter. Bøkene kan kjøpes ved henvendelse på kulturkontoret, eller på mail: gunn-hilde.opsal@hemne.kommune.no
Les mer om hvilke bøker vi har for salg her: 

Digitalt fortalt finner du artikler som er publisert fra hele landet. Søk på fylke, kommune eller trykk på museum eller forfatter i artikkelpresentasjonen på forsida og se hva som er publisert.

Her er to smakebiter fra Hemne:

Sokneprest Gunnerus og haugianarane

Haugianerne i Hemne brukte å ha egne samlinger utenfor gudstjenestene i kirka, der de forkynte fra Bibelen. Men sokneprest Johan Ernst Gunnerus mente han skulle få haugianerne under kirkelig kontroll. Han begynte å holde gudstjenester i begge kirkene i Hemne, i den eine kirka om formiddagen, og i den andre om ettermiddagen. Det kom til konflikt mellom soknepresten og sentrale haugianerne i 1866. Konflikten fikk navnet "Hevnestriden".

Les mer  http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=119683&fylke_nr=1600

Hans Nielsen Hauge i Hemne

«Hans Nielsen Hauge var to ganger i Hemne, i 1802 og 1803. Det er det første oppholdet hans vi vet mest om, det fant sted i april måned. Da kom Hauge gående over fjellet fra Lensvik og ned til Snillfjord. Han tok inn på gården Snilldal, og var med folket der til Hemne kirke. Haugebevegelsen fikk mye å si for det religiøse livet i Hemne (…). Med noe rett kan en si at Hemne ble Haugianer-bygda framfor de fleste andre i Trøndelag.»

Les mer http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=119662&fylke_nr=1600

Lokalhistoriwiki: http://lokalhistoriewiki.no/