A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til kultur, idrett og fritidSektormerke Kultur, Idrett og Fritid (ny profil)  

De fleste kulturaktivitetene skjer i regi av et meget aktivt organisasjonsliv.
Kommunen bidrar med tilrettelegging og koordingering.
Enhet for Kultur og Fritid administrerer en rekke forskjellige tjenester, som f.eks blibliotektjenesten, museum, kulturskole, fritidsklubb m.m.
I tillegg tilrettelegger enheten for andre aktiviteter, slik som "Aktiv sommer" og "MOT" for å nevne noen.

Kulturadministrasjonen holder til i Øragata 21 på Kyrksæterøra.

 

Nedenfor følger en oversikt over de tilskuddsordningene o.a. som enheten administrerer; 

Tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner:
              - Kulturmidler
              - Tilskudd til enkelttiltak
              - Tilskudd til 17.mai arrangement
              - Tilskott til forsamlingshus
              - Tilskott til idrettanlegg
              - Tilskott til drift av lysløyper og oppkjøring av skispor

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål i Hemne kommune.

Spillemidler
- Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 - 2017.
Den kulturelle skolesekken (DKS)
- Kommunal plan
Den kulturlle spaserstokken (DKSS)
Ungdommens kulturmønstring (UKM)
Kulturprisen
- Kulturprisvinnere
Idrettsstipend

- Mottakere av Idrettsstipend

Bygdekinoen
Salg av lokalhistoriske bøker
Ledsagerbevis