A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Helse og Omsorg!Sektormerke Helse og Omsorg (ny profil)  

Under dette området finner du tjenester innenfor helse, pleie og omsorg og sosiale tjenester.

En god del av tjenestene innenfor området er samlokalisert under samme tak, noe som muliggjør et tett og effektivt samarbeid.

Innenfor Helse og Omsorg ytes det tjenester til hele kommunens befolkning, i alle aldersgrupper.

Alle som oppholder seg i kommunen har de samme rettigheter til hjelp.

Ta gjerne kontakt med ansatte på Legekontoret, Helsestasjonen eller ved Pleie og Omsorg dersom det er spørsmål til de tjenestene som ytes.