A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Voksenopplæring

Tjenesteikon

Formål:

Å gi grunnleggende kunnskaper i grunnskolens basisfag og legge til rette for å avlegge grunnskoleeksamen og vitnemål.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

De som er over opplæringspliktig alder, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, når de ikke har rett til videregående opplæring. Retten til opplæring omfatter vanligvis de faga som er nødvendig for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Opplæringa skal tilpasses den enkelte.

Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.

Målgruppe:

Voksne som er over opplæringspliktig alder og som har ufullstendig vitnemål fra grunnskolen, eller ønsker å forbedre tidligere resultater.

Kriterier/vilkår:
Ingen.
Priser:

Opplæring er gratis.

Informasjon:

 

Veiledning:

Skole og PP-tjeneste kan informere og gi veiledning og hjelp.

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist.

Sendes til:

Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Enhetsleder/rektor ved Sodin skole er delegert behandling av søknad.

Saksbehandlingstid:

Maks 14 dager.

Klagemulighet:

Avslag eller delvis avslag kan påklages til Fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Det må angis hva hva det konkret klages over. Klagen leveres Sodin skole som også kan gi veiledning ved behov.

Se Opplæringslova kap. 15, og Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker kap.VI.

Krav til oss:

Legge forholda til rette for en best mulig opplæring. Gode lokaler og lærere.

Krav til søker:

Ingen spesielle