A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Voksenopplæring

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Å gi grunnleggende kunnskaper i grunnskolens basisfag og legge til rette for å avlegge grunnskoleeksamen og vitnemål.

Beskrivelse:

De som er over opplæringspliktig alder, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, når de ikke har rett til videregående opplæring. Retten til opplæring omfatter vanligvis de faga som er nødvendig for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Opplæringa skal tilpasses den enkelte.

Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.

Målgruppe:

Voksne som er over opplæringspliktig alder og som har ufullstendig vitnemål fra grunnskolen, eller ønsker å forbedre tidligere resultater.

Kriterier/vilkår:

Ingen.

Priser:

Opplæring er gratis.

Informasjon:

 

 

Kontaktinformasjon:

Siv Tove Sødahl.

Skjema:

Relaterte tjenester:

Grunnskole
Introduksjonsprogram

Lenker:

Studentum.no

Lovverk/planer:

Voksenopplæringsloven

Voksenopplæringsforskriften

Opplæringsloven