A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skolen vårSkolen skal ha ambisjoner på elevenes vegne, gi dem utfordringer og mål å strekke seg etter. Samtidig skal skolen ta hensyn til elevenes ulike forutsetninger og progresjon, slik at alle kan oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål. Sammen med skolens ledelse skal lærerne fremme et godt læringsmiljø for alle. 

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.