A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skolen vårSkolen skal ha ambisjoner på elevenes vegne, gi dem utfordringer og mål å strekke seg etter. Samtidig skal skolen ta hensyn til elevenes ulike forutsetninger og progresjon, slik at alle kan oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål. Sammen med skolens ledelse skal lærerne fremme et godt læringsmiljø for alle. 

Nyhetsbilde

Barnehageruta og skoleruta 2017/2018

Hemne kommune publiserer med dette barnehage- og skoleruta for 2017 - 2018.

Oversiktene finnes i tillegg på kommunens hjemmeside under "Barnehager" og "Skole Utdanning". 

Skoleruta 2016/2017

Skoleruta for høst 2016/vår 2017 er nå klar.

Første skoledag etter sommerferien er onsdag 17.august. Høstferien er berammet til 10. - 14.oktober 2016.

Fullstendig oversikt finner du nedenfor

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.