A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skolen vårSkolen skal ha ambisjoner på elevenes vegne, gi dem utfordringer og mål å strekke seg etter. Samtidig skal skolen ta hensyn til elevenes ulike forutsetninger og progresjon, slik at alle kan oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål. Sammen med skolens ledelse skal lærerne fremme et godt læringsmiljø for alle. 

Nyhetsbilde

Ledige lærerstillinger

Vi har flere ledige lærerstillinger ved Sodin skole og SFO

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.