A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Bibliotek Folkebibliotekene skal ha som formål å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. (Utdrag fra Lov om folkebibliotek §1)
Grunnskole Alle elever i Hemne skal sikres et godt læringsutbytte. Opplæringen skal foregå i et inkluderende fellesskap med respekt for mangfoldet og elevens egenart. Den må ta utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetninger og være forankret i et positivt menneske- og læringssyn.
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.

Trygge barn og unges helse, trivsel og sikkerhet gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid.

Hemne fritidsklubb Å være et attraktivt og spennende fritidstilbud til ungdommer i Hemne kommune.
Hemne Samfunnshus - svømmehallen Gi informasjon om samfunnshuset og svømmehallen og utleie av den.
Hemnehallen Gi informasjon om hallen og utleie av den.
Miljørettet helsevern Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale som kan ha negativ innvirkning på helsen.
MOT i Hemne

Gjennom MOT ønsker vi å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i Hemne kommune. 

SFO

Formålet med skolefritidsordningen er å gi barn på 1. – 4. årstrinn, samt barn med funksjonshemminger på 1. – 7. årstrinn (barnetrinnet) et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid.

Tolk Bistå fremmedspråklige ved kontakt med ulike tjenester i kommunen.
Ungdomsråd Hemne ungdomsråd skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Hemne kommune
Voksenopplæring Å gi grunnleggende kunnskaper i grunnskolens basisfag og legge til rette for å avlegge grunnskoleeksamen og vitnemål.

Nyhetsbilde

Gymtime med Norges håndballforbund

Tirsdag 7.februar hadde vi besøk av Silje og Kristian fra Norges håndballforbund

Bøgdakaffe

Vinjeøra skole arrangerer bøgdakaffe

Skoleruta 2016/2017

Skoleruta for høst 2016/vår 2017 er nå klar.

Første skoledag etter sommerferien er onsdag 17.august. Høstferien er berammet til 10. - 14.oktober 2016.

Fullstendig oversikt finner du nedenfor

Nyhetsbilde

Vi knytter vennskapsbånd

Elevene lagde sine egne vennskapsbånd som de ga til en medelev.

Nyhetsbilde

Kokkekamp

Onsdag 18. mars hadde 6. og 7. klasse ved Vinjeøra skole kokkekamp

Nyhetsbilde

Skidag 13.03

Fredag 13.mars var Vinjeøra skole på Ellingsgården på skitur, sammen med førskolebarna fra Vinje barnehage.