A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

AnsatteNavn Stilling Telefon E-post
Fillingsnes, Anne Kirsti Lærer 72 46 03 80 anne.kirsti.fillingsnes@hemne.kommune.no
Hovde, Annlaug Adjunkt 72 46 03 80 annlaug.hovde@hemne.kommune.no
Johansen, Wenche Enhetsl./rektor Vinjeøra skole 72 46 03 75 wenche.johansen@hemne.kommune.no
Klungervik, Nina Elisabeth Adjunkt nina.klungervik@hemne.kommune.no
Langø, Marte Iren marte.iren.lango@hemne.kommune.no
Rønning, Ellen Mari Adjunkt 72 46 03 80 ellen.mari.ronning@hemne.kommune.no
Slupphaug, Inger - Synnøve Adjunkt 72 46 03 80
Solvang, Evy Anita Barne - og ungdomsarbeider 72 46 03 70

Nyhetsbilde

Barnehageruta og skoleruta 2017/2018

Hemne kommune publiserer med dette barnehage- og skoleruta for 2017 - 2018.

Oversiktene finnes i tillegg på kommunens hjemmeside under "Barnehager" og "Skole Utdanning". 

Skoleruta 2016/2017

Skoleruta for høst 2016/vår 2017 er nå klar.

Første skoledag etter sommerferien er onsdag 17.august. Høstferien er berammet til 10. - 14.oktober 2016.

Fullstendig oversikt finner du nedenfor

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.