A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Vinjeøra skoleHimling Vinjeøra Klasserom Vinjeøra Rosa penal Vinjeøra Plakater Vinjeøra Skoletegning Vinjeøra

Vinjeøra skole er en barneskole som ligger på Vinjeøra i Hemne kommune. Skolen har 40 elever fra 1. -7. klasse i 2017-2018. Skolen har elever på alle årstrinn. Elevene er samlet på eget årstrinn i enkelte timer i norsk, engelsk og matematikk. I de resterende fagene samles elevene i aldersblandede grupper.

Det er 6 lærere på skolen og 2 assistenter tilknyttet  både skole og SFO. Skolen har kantine der elever og ansatte kan spise sunn lunsj fem dager i uka. Rektor er leder for både skole og SFO.

 

 

 

 

Nyhetsbilde

Barnehageruta og skoleruta 2017/2018

Hemne kommune publiserer med dette barnehage- og skoleruta for 2017 - 2018.

Oversiktene finnes i tillegg på kommunens hjemmeside under "Barnehager" og "Skole Utdanning". 

Skoleruta 2016/2017

Skoleruta for høst 2016/vår 2017 er nå klar.

Første skoledag etter sommerferien er onsdag 17.august. Høstferien er berammet til 10. - 14.oktober 2016.

Fullstendig oversikt finner du nedenfor

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.