A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FAUMedlemmer:

Foreldre valgt som medlem i Sodin FAU, 2014/2015:

Leder: Gjermund Bjørkøy

Nestleder: Mona Susanne Tetlie


1A: Trygve Harry Bjerknes/ Sherryl Miguel Bjerknes
1B: Håvard Stamnestrø
2A: Mona Ledahl Rostad / Kristian Rostad
2B: Birgitte Lund Bjerknes
3A: Mona Susanne Tetlie
3B: Dijana Lund
4A: Kathrine Øyasæter Hageskal
4B: Irene Bertelsen-Tangvik/ Øyvind Bertelsen-Tangvik
5A: Line Neshaug/ Odd Jarle Lenes
6A: Rune Bakken/ Elin Bondhus Bakken
6B: Sissel Haugen
7A: Ingrid Anne Engelsjord
7B: Mai-Hege Haugen Tøndel / Gunnar Arntsen
7C: May Britt Neshaug
8A: Anne Lisbeth Wingan/ Tor Erik Wingan
8B: Lisa Vibeke Refsnes/ Ivar Anders Refsnes
8C: Laila Spjøtvold Lund
9A: Ingrid Fjelnset / Arild Sættem
9B: Cathrine Støen
9C: Oddlaug Lysklett
10A: Marita Kristiansen / Eskild Blomsø
10B: Ingrid Fjelnset / Arild Sættem
10C: Ole Johan Vassli

 

FAU er foreldrenes talsrør inn til ledelsen ved skolen. FAU skal blant annet sikre reel medvirkning for foreldre. De har også medansvar for at elevenes læringsmiljø skal være trygt og godt.

FAU har et godt forhold til skolens ledelse, og gjennom dialog klarer vi å komme frem til gode løsninger for elevene ved skolen. Ta gjerne kontakt med noen av de valgte representantene omkring saker som angår elevenes skolehverdag.

 

 wwfile/107938/referat_fra_mte_i_fau.doc

 

Nyhetsbilde

Ledige lærerstillinger

Vi har flere ledige lærerstillinger fra 01.08.17. Det er både faste stillinger og årsvikariat som er ledig. De fleste stillingene er plassert ved Sodin skole og SFO. En stilling er plassert ved Svanem skole og SFO.  

Skoleruta 2016/2017

Skoleruta for høst 2016/vår 2017 er nå klar.

Første skoledag etter sommerferien er onsdag 17.august. Høstferien er berammet til 10. - 14.oktober 2016.

Fullstendig oversikt finner du nedenfor

Skolerute 2015 - 2016

Skoleruta for skoleåret 2015 - 2016 er nå klar.