A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

AdministrasjonsmodellAdministrasjonsmodell:

Skolen er organisert i tre avdelinger med avdelingsledere som har fullt faglig ansvar og personalansvar. Kommunens PP-tjeneste er administrativt underlagt rektor ved Sodin skole, med egen avdelingsleder/PP-leder. I tillegg har skolen ansvaret for voksenopplæring i kommunen.