A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SkjemaSkjema Beskrivelse
Barnehage - Ny plass, overføring og oppsigelse (KF-467) (2016/2017) Skjema for ny plass, overføring og oppsigelse av barnehageplass
Barnehage - Ny plass, overføring og oppsigelse (KF-467) (2017/2018) Skjema for ny plass, overføring og oppsigelse av barnehageplass
Musikk-/kulturskole - Opptak og utmelding (KF-382) Skjema for søknad om plass i kulturskolen og utmelding
Redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)

Nyhetsbilde

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i barnehagen

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes til familier med samlet bruttoinntekt under kr 486 750.

Det kan også søkes om 20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, i husholdninger med bruttoinntekt under kr 417 000. 

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.