A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Når barnet er syktDet er opp til foresatte å vurdere allmenntilstanden til barnet.

Ta gjerne kontakt med barnehagen før bringing hvis dere har spørsmål rundt sykdom.

Vi har følgende prosedyrer ved sykdom.

  • Når barnet blir sykt i løpet av dagen, ringer vi foresatte. Vi gir informasjon om barnets allmenntilstand og avgjør i samråd med foresatte om barnet skal hentes.
  • Når et barn har løs og rennende avføring og/ eller oppkast skal det holdes hjemme til det har hatt en fast og formet avføring. Dette vil ta minimum 48 timer.
  • Enkelte barn har løs avføring uten å være smittebærere. I slike tilfeller kan vi kreve legeattest.
  • Hvis barnet har hatt feber, bør de ha en feberfri dag hjemme før de kommer i barnehagen.

Av hensyn til barnet selv, de andre barna og personalet i barnehagen er det viktig at dette følges opp.

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.