A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ForeldresamarbeidI barnehageloven kapittel II §4 står det følgende om foreldreråd og samarbeidsutvalg:

" For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg".

For å lese mer om innholdet i denne paragrafen, se Barnehageloven

Svanem barnehage har et Foreldreutvalg (FAU) og et Samarbeidsutvalg (SU), og et Arbeidsutvalg. Disse er slått sammen og det er en foreldrerådsleder, en nestleder og 2 vararepresentater.

Kristin sandvik og Gunn Holm representerer foreldrene.

Tove Husby og Hilde Hellandsjø representerer personalet.

Styrer er møteleder og referent i samarbeidsutvalget.

Noen av oppgavene er: Fastsetting av årsplan,  Nissefest, Sommeravslutning, og ellers ting en måtte ønske å arrangere

 
Nyhetsbilde

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i barnehagen

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes til familier med samlet bruttoinntekt under kr 486 750.

Det kan også søkes om 20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, i husholdninger med bruttoinntekt under kr 417 000. 

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.