A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ForeldresamarbeidI barnehageloven kapittel II §4 står det følgende om foreldreråd og samarbeidsutvalg:

" For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg".

For å lese mer om innholdet i denne paragrafen, se Barnehageloven

Svanem barnehage har et Foreldreutvalg (FAU) og et Samarbeidsutvalg (SU), og et Arbeidsutvalg. Disse er slått sammen og det er en foreldrerådsleder, en nestleder og 2 vararepresentater.

Synnøve Nyrø og Hanne Neshaug representerer foreldrene, Susann Hjelen er vararepresentant.

Tove Husby og Hilde Hellandsjø representerer personalet.

Styrer er møteleder og referent i samarbeidsutvalget.

Noen av oppgavene er: Fastsetting av årsplan,  Nissefest, Sommeravslutning, og ellers ting en måtte ønske å arrangere

 
Nyhetsbilde

Barnehageruta og skoleruta 2017/2018

Hemne kommune publiserer med dette barnehage- og skoleruta for 2017 - 2018.

Oversiktene finnes i tillegg på kommunens hjemmeside under "Barnehager" og "Skole Utdanning". 

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.