A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ForeldresamarbeidI barnehageloven kapittel II §4 står det følgende om foreldreråd og samarbeidsutvalg:

" For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg".

For å lese mer om innholdet i denne paragrafen, se Barnehageloven

Svanem barnehage har et Foreldreutvalg (FAU) og et Samarbeidsutvalg (SU), og et Arbeidsutvalg. Disse er slått sammen og det er en foreldrerådsleder, en nestleder og 2 vararepresentater.

Synnøve Nyrø og Hanne Neshaug representerer foreldrene, Susann Hjelen er vararepresentant.

Tove Husby og Hilde Hellandsjø representerer personalet.

Styrer er møteleder og referent i samarbeidsutvalget.

Noen av oppgavene er: Fastsetting av årsplan,  Nissefest, Sommeravslutning, og ellers ting en måtte ønske å arrangere

 

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.