A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tradisjoner • Uteuke i skogen på september
 • Foreldrekaffe i Multihuset i september/oktober
 • Adventssamlinger i desember sammen med skolen
 • Nissebesøk i fjøset på Solhaugen
 • Juletrefest i forbindelse med Lucia
 • Ski/akedag i februar/mars
 • Tema om samene i februar
 • Barnehagen har egen fane i toget på 17.mai
 • Uteuke på Vaagsetra i juni
 • Sommertur for skolestarterne
 • Sommeravslutning på Vaagsetra der vi gjør ekstra stas på skolestarterne
Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.