A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tradisjoner • Uteuke i skogen på september
 • Foreldrekaffe i Multihuset i september/oktober
 • Adventssamlinger i desember sammen med skolen
 • Nissebesøk i fjøset på Solhaugen
 • Juletrefest i forbindelse med Lucia
 • Ski/akedag i februar/mars
 • Tema om samene i februar
 • Barnehagen har egen fane i toget på 17.mai
 • Uteuke på Vaagsetra i juni
 • Sommertur for skolestarterne
 • Sommeravslutning på Vaagsetra der vi gjør ekstra stas på skolestarterne
Nyhetsbilde

Barnehageruta og skoleruta 2017/2018

Hemne kommune publiserer med dette barnehage- og skoleruta for 2017 - 2018.

Oversiktene finnes i tillegg på kommunens hjemmeside under "Barnehager" og "Skole Utdanning". 

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.