A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tradisjoner • Uteuke i skogen på september
 • Foreldrekaffe i Multihuset i september/oktober
 • Adventssamlinger i desember sammen med skolen
 • Nissebesøk i fjøset på Solhaugen
 • Juletrefest i forbindelse med Lucia
 • Ski/akedag i februar/mars
 • Tema om samene i februar
 • Barnehagen har egen fane i toget sammen med svanem skole
 • Uteuke på Vaagsetra i juni
 • Sommertur for skolestarterne
 • Sommeravslutning på Vaagsetra der vi gjør ekstra stas på skolestarterne
Nyhetsbilde

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i barnehagen

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes til familier med samlet bruttoinntekt under kr 486 750.

Det kan også søkes om 20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, i husholdninger med bruttoinntekt under kr 417 000. 

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.