A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SatsningsområderMÅL:

Alle barn og unge skal vokse opp i et trygt og utviklende oppvekstmiljø.

Hemne skal være en inkluderende kommune der alle barn og unge;

  • opplever trygghet og trivsel
  • opplever likeverdighet
  • opplever å bli respektert
  • får god selvfølelse
  • blir selvstendige
  • opplever lokal tilhørighet.

Barnehagene i Hemne skal skape et godt omsorgs-, leke- og læringsmiljø med fokus på mestring.

- de voksne skal se barnas behov og ha god relasjonskompetanse

- det skal være varierte opplevelser og erfaringer

- det skal legges til rette for aktiv læring ute og inne

- det skal være lekende læring og lærende leik

Satsningsområder:

Alle barnehagene har friluftsprofil

  • Aktiviteter i friluft
  • Realfag - kommunen er en realfagskommune
  • De yngste barna - småbarnspedagogikk

 

Nyhetsbilde

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i barnehagen

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes til familier med samlet bruttoinntekt under kr 486 750.

Det kan også søkes om 20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, i husholdninger med bruttoinntekt under kr 417 000. 

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.