A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SatsningsområderMÅL:

Alle barn og unge skal vokse opp i et trygt og utviklende oppvekstmiljø.

Hemne skal være en inkluderende kommune der alle barn og unge;

  • opplever trygghet og trivsel
  • opplever likeverdighet
  • opplever å bli respektert
  • får god selvfølelse
  • blir selvstendige
  • opplever lokal tilhørighet.

Barnehagene i Hemne skal skape et godt omsorgs-, leke- og læringsmiljø med fokus på mestring.

- de voksne skal se barnas behov og ha god relasjonskompetanse

- det skal være varierte opplevelser og erfaringer

- det skal legges til rette for aktiv læring ute og inne

- det skal være lekende læring og lærende leik

Satsningsområder:

Alle barnehagene har friluftsprofil

  • Aktiviteter i friluft
  • Realfag - antall, rom og form 
  • Pedagogisk dokumentasjon med fokus på læringsmiljø
  • Trafikksikker kommune 

 

Nyhetsbilde

Barnehageruta og skoleruta 2017/2018

Hemne kommune publiserer med dette barnehage- og skoleruta for 2017 - 2018.

Oversiktene finnes i tillegg på kommunens hjemmeside under "Barnehager" og "Skole Utdanning". 

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.