A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Våre avdelingerSvanem barnehage har to avdelinger.

Det er StoreBjørn for 18 barn i alderen 3 - 6 år. De har tilhold i nyoppussede, lyse og trivelige lokaler i kjelleren under Svanem skole.

Den andre avdelingen heter LilleBjørn og er for 9 barn i alderen 1 - 3 år som har tilhold i den opprinnelige Svanem barnehage.

 

Nyhetsbilde

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i barnehagen

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes til familier med samlet bruttoinntekt under kr 486 750.

Det kan også søkes om 20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, i husholdninger med bruttoinntekt under kr 417 000. 

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.