A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Våre turområderVi har ulike steder i nærmiljøet til barnehagen som vi benytter oss av på turer.

Trollplassen;

der har vi med tau,vi binder tau fra tre til tre, og barna balanserer ved å gå på tauet samtidig som det er tau de holder i. Vi har også et tau som er festet i flere  trær og barna får bind for øynene og skal da i blinde komme seg fra start til slutt. Barna får da utvikle kroppsbeherskelse og grovmotoriske ferdigheter. Vanskelighetsgraden av oppgaven varierer for at alle barn skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.      

Lavoplassen;

plassen ligger ved en bekk, der pleier barna å bygge demning og de lager seg fiskestenger av kvister og tau. De får erfaring i hvilken teknikk en kan bruke i leken og hverdagslivet.

Fjæra;

barna får se og oppleve mangfoldet i fjæra. En uke i løpet av våren har vi uteuke. Har da tema om livet i fjæra. Vi leter etter krabber, ulike skjell, tanglopper, kreps, fjæremark, ål og andre dyr som lever der. Barna lærer om mangfoldet i naturen og hvordan vi kan lage god mat av de ressursene som finnes i naturen.

Gråva;

der ar barna i noen år bygget på en gapahuk. De lære å bruke sag og kniv, de binder sammen tau og konstruerer slik at det blir en fin plass å sitte under. Her får de god trening i sin kroppsbeherskelse med tanke på finmotoriske ferdigheter. de utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen.

Leite;

Er en stor åker,  vi bruker å gå dit om vinteren når det er mye snø og gode forhold for aking. barna skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer.

Nøtteskogen;

som navnet sier en en stor hasselnøttskog. Vi finner nøtter som henger på trærne, nøtter som ligger på bakken, vi ser på nøtter som blir spist av dyr. Vi kan se forskjell på om det er mus eller ekorn som har vært å spist. Barna opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Myra;

der pleier vi å gå om mest om våren, da ser vi etter froskeeggg og andre dyr og insekter. Om vinteren går vi dit å sklir på isen, ser forskjellige dyre spor og dyr bæsj . Vi utnytter nærmiljørts muligheter for at barna skal kan iaktta og lære om dyr. Barna opplever naturen og undres over naturens mangfoldighet.

Rappeleringsplassen;

her får barna prøve å rappelere ned et lite fjell. Har også bygd seg opp en leir med lavoer av små pinner, kongledyr, bondegår  osv.Her får de bruke kroppen sin og skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer.

Kvennafossen;

som navnet tilsier er plassen som i gamle dager ble brukt av bønder til å male korn. Vi forteller barna om hvordan de gjorde det i gamle dager når de laget mel, at det ikke er så enkelt som å gå i butikken å kjøpe maten. Her bruker vi også å formidle kunnskap om bartrær, det er en stor og fin gran og furuskog litt over ovenfor fossen som vi pleier og leke og spise matpakken vår. Barna lærer på ulike måter å se forskjellen på gran og furu. Barna får da erfaring med og kunnskap om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. De blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljøet og samfunnet. 

Soppskogen:

der pleier vi å ta turen om høsten for å plukke sopp. Tar med oss soppen i barnehagen og rensker den. Så steker vi den og spiser, detter synes barna er kjempegodt. Barna lærer at mann kan finne mat i skogen, lærer også at de aldri skal plukke sopp alene eller spise sopp uten at voksne har sagt at det er trygt. De lærer at planter, blomster og sopp kan være giftige.

Skolen;

her låner vi gymsalen og bruker deres apparater slik at barna får utvikle sine motoriske ferdigheter. Er på biblioteket og låner bøker. Blir også invitert til skolen ved ulike begivenheter som skolefrokost av Vinje Helselag, miljødag før 17.mai og juleverksted. Det gir barna en anledning til meningsfylte møter med personer, arbeidsplasser og institusjoner i barnehagens nærmiljø.

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.