A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Når barnet er sykSyke barn må holdes hjemme.

Vi ønsker da at dere gir beskjed til barnehagen.

Det er opp til foresatte å vurdere allmenntilstanden til barnet. 

Ta gjerne kontakt med barnehagen før bringing hvis dere har spørsmål rundt sykdom.

 

 

Vi har følgende prosedyrer ved sykdom.

  • Når barnet blir sykt i løpet av dagen, ringer vi foresatte. Vi gir informasjon om barnets                                                                                                                                                                               allmenntilstand og avgjør i samråd med foresatte om barnet skal hentes.  

                                                                                                                                                                                                                  

  • Når et barn har løs og rennende avføring og/ eller oppkast skal det holdes                                                                                                                                                                                               hjemme til det har hatt en fast og formet avføring. Dette vil ta minimum 48 timer.

 

  • Enkelte barn har løs avføring uten å være smittebærere. I slike tilfeller kan vi kreve legeattest.

 

  • Hvis barnet har hatt feber, bør de ha en feberfri dag hjemme før de kommer i barnehagen.

 

 

Av hensyn til barnet selv, de andre barna og personalet i barnehagen er det viktig at dette følges opp.

 

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.