A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Vinje barnehageVinje bhg 1 Vinje bhg 2 Vinje bhg 3 Vinje bhg 4 Vinje bhg 5

 

Vinje barnehage kontakttlf. 476 82 521

Styrer /enhetsleder mobnr. 99027509

Åpningstid: 0630-1630

 

Vinje barnehage er en utvidet kommunal  enavdelings barnehage, for barnehageåret 2019-2020 har vi  23 barn som utgjør 27 plasser, i alderen 1-6 år.

Barnehagen  ligger øverst i byggefeltet på Vinjeøra, ca 15 km fra sentrum Kyrksæterøra.

Barnehagen ligger i naturskjønne områder med kort avstand til skogen, myra, fjellet, sjø og elv.  Barnehagen har en friluftsprofil.

Hemne kommune er en realfagskommune og vi har ekstra fokus på antall, rom og form ( matematikk) og natur, miljø og teknologi (naturfag)

 

 

Prosjektet Inkluderende barnehage og skolemiljø ble satt i gang i 2018 - der vi jobber for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing i barnehage og skole.

 

Visjon For Hemne Kommune " Hemne - kreativt fellesskap for muligheter, mestring og mangfold"

 

 

 

 

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.