A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Resultat brukerundersøkelsen 2016 - Grøtnes barnehage

Skriv ut Tips en venn Info

Datert: 28.04.2016


Vi gjennomførte brukerundersøkelse våren 2016.

Nå er resultatet klart.


Av 31 planlagte svar, fikk vi 18 svar. Det utgjør en svarprosent på 58%.

Svarprosenten for 2015 var 59%.

Grøtnes barnehage fikk et totalt snitt på 5,3. Det er 0,2 under fjorårets resultat og 0,2 over landssnittet. Vi ligger over landssnittet på alle områder.

Barnehagen blir målt på følgende 8 hovedområder i brukerundersøkelsen:

  1. Resultat for brukerne - 5,4
  2. Trivsel - 5,4
  3. Brukermedvirkning - 5,0
  4. Respektfull behandling - 5,5
  5. Tilgjengelighet - 5,5
  6. Informasjon - 4,9
  7. Fysisk miljø - 5,4
  8. Helhetsvurdering av barnehagetilbudet - 5,4 

Det er en skala fra 1 til 6, der 6 er best oppnåelig.

Vi jobber kontinuerlig med å bli en kvalitativt bedre barnehage. For å lykkes med det er vi avhengig av foreldrenes tilbakemeldinger. Det er veldig nyttig og motiverende for personalet når vi får konkrete tilbakemeldinger. Vårt mål er god dialog og samhandling til barnets beste.

På foreldremøte 15.03.16 ble resultatet presentert. Foreldrene fikk anledning til å kommentere og komme med tilbakemeldinger.Det var også gruppearbeid uten personalets tilstedeværelse. Der fikk foreldrene anledning til å komme med forslag til hva de kunne medvirke mer på og hvordan. I tillegg ønsket vi tilbakemelding på hvordan vi kan øke tilfredsheten på informasjon.

Foreldrene var enig i at de var godt fornøyd med barnehagetilbudet. De hadde ingen forslag til forbedringer eller endringer på noen punkter. Det ble derfor ikke skrevet handlingsplan.

Det kom fram ønske fra enkelte om å få "månedens info." i papirutgave, og det skal de selvfølgelig få. Det leveres ikke ut papirkopi med mindre foreldrene etterspør det. "Månedens info." blir lagt på barnehagens hjemmeside innen den 1. hver måned. Her ligger det mye viktig og nyttig informasjon for brukerne, som årsplan, progresjonsplan, årshjul, vedtekter og lover/forskrifter.