A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ForeldresamarbeidI barnehageloven kapittel II §4 står det følgende om foreldreråd og samarbeidsutvalg:

" For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd (bestående av samtlige foreldre i barnehagen) og et samarbeidsutvalg".
For å lese mer om innholdet i denne paragrafen, se Barnehageloven.

Foreldrene velger en leder (foreldrerådsleder), en nestleder og to vararepresentater . Disse fire foreldrerepresentantene utgjør også arbeidsutvalget
Noen av oppgavene til arbeidsutvalget er f.eks. juleavslutning, sommeravslutning og evt. annet sosialt samvær.

Det inviteres til to foreldremøter og to foreldresamtaler pr. år (høst og vår). Høstens foreldremøte starter med foreldrerådsmøte. Foreldrene velger da representanter til samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg.

På februar hvert år gjennomføres brukerundersøkelse.

Det avholdes foreldremøte i etterkant av brukerundersøkelsen, der resultatet av brukerundersøkelsen blir gjennomgått.

Samarbeidsutvalget består av to foreldre (leder og nestleder i foreldrerådet), to ansatte og enhetsleder. De ansattes representanter er Hildegunn Dalum og Kristine Belsvik Bjerkan. Samarbeidsutvalget fastsetter bl.a. årsplan.

Foreldrerepresentanter bhg.året 2017/18:

  1. Leder:       Tone Vuttudal
  2. Nestleder:  Astrid Vormdal 
  3. 1. vara:     Janne Charlotte Ness Sæther 
  4. 2. vara:     Ann Kristin Svanem 

Den daglige kontakten ved bringing/henting er av stor betydning for et godt samarbeid. Da kan vi utveksle informasjon og gi gjensidige tilbakemeldinger.

Vi oppfordrer foreldrene til å si fra hvis de er misfornøyde med noe eller har forslag og ideer de vil meddele.

Hver morgen fra kl. 06.30 til kl. 09.30 inviterer vi på "kaffesupen". Da kan foreldrene ta en visitt inn på avdelinga. De som ønsker det kan også spise frukost sammen med oss.

Nyhetsbilde

Barnehageruta og skoleruta 2017/2018

Hemne kommune publiserer med dette barnehage- og skoleruta for 2017 - 2018.

Oversiktene finnes i tillegg på kommunens hjemmeside under "Barnehager" og "Skole Utdanning". 

Nyhetsbilde

Offisiell åpning av friluftsavdelinga i Grøtnes barnehage

15.oktober ble friluftsavdelinga i Grøtnes barnehage offisielt åpnet av ordfører Ståle Vaag.

Åpninga ble markert med planting av et lite grantre og kakespising.