A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ForeldresamarbeidI barnehageloven kapittel II §4 står det følgende om foreldreråd og samarbeidsutvalg:

" For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg".
For å lese mer om innholdet i denne paragrafen, se Barnehageloven.

Foreldrene velger en leder, en nestleder og to vararepresentater . Disse fire foreldrerepresentantene utgjør også arbeidsutvalget. 
Noen av oppgavene til arbeidsutvalget er; juletrefest, sommeravslutning og evt. annet sosialt samvær.

Det inviteres til to foreldremøter og to foreldresamtaler pr. år (høst og vår).

På februar hvert år gjennomføres brukerundersøkelse.

Det avholdes foreldremøte i etterkant av brukerundersøkelsen, der resultatet av brukerundersøkelsen blir gjennomgått.

Styrer/enhetsleder kaller inn til barnehageårets første foreldrerådsmøte. Det avvikles i forkant av foreldremøtet på høsten.

Den daglige kontakten ved bringing/henting er av stor betydning for et godt samarbeid. Da kan vi utveksle informasjon og gi gjensidige tilbakemeldinger.

Vi oppfordrer foreldrene til å si fra hvis de er misfornøyde med noe eller har forslag og ideer de vil meddele.

Hver morgen fra kl. 06.30 til kl. 09.30 inviterer vi på "kaffesupen". Da kan foreldrene ta en visitt inn på avdelinga. De som ønsker det kan også spise frukost sammen med oss.

 

Samarbeidsutvalget består av følgende foreldrerepresentanter:

  1. Leder:       Ann-Kristin Svanem 
  2. Nestleder:  Bjørn-Håvard Sæther 
  3. 1. vara:     Agata Konieczna 
  4. 2. vara:     Yogesh Chhabra 
Nyhetsbilde

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i barnehagen

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes til familier med samlet bruttoinntekt under kr 486 750.

Det kan også søkes om 20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, i husholdninger med bruttoinntekt under kr 417 000. 

Nyhetsbilde

Offisiell åpning av friluftsavdelinga i Grøtnes barnehage

15.oktober ble friluftsavdelinga i Grøtnes barnehage offisielt åpnet av ordfører Ståle Vaag.

Åpninga ble markert med planting av et lite grantre og kakespising.