A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehagens visjon og målVISJON:

"Leke, lære og utforske i det nære og kjære"

 

MÅL

Alle barn og unge skal vokse opp i et trygt og utviklende oppvekstmiljø.
Hemne skal være en inkluderende kommune der alle barn og unge;

  • opplever trygghet, mestring og trivsel
  • opplever likeverdighet
  • opplever å bli respektert
  • får god selvfølelse
  • blir selvstendige
  • opplever lokal tilhørighet
  • opplever å bli sett og hørt
  • aktiv læring inne og ute - lekende læring og lærende lek
  • får varierte opplevelser og erfaringer

Barnehagene i Hemne skal fremme læring, sosial kompetanse, livsglede og skaperkraft. Barna skal få grunnleggende og relevant kunnskap gjennom dagliglivets hendelser og samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

 

I årsplan beskriver vi hvordan vi jobber for å nå våre mål

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.