A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon om barnehagenBakkely barnehage

         

Informasjon

Enhetsleder Randi Vaagan

Tlf:  72 46 03 60 / 900 36 591

Avd: Kråkebollen  Tlf:  906 40 127

Avd: Sjøstjerna     Tlf: 480 59 901

 

Åpningstid:
06.30 - 16.30

 

Planleggingsdager 2018-2019 :

13. august planleggingsdag

30.november kursdag

2.januar planleggingsdag

23. april kursdag

31. mai planleggingsdag

Nytt barnehageår f.o.m.01.08.2019

 

randi.vaagan@hemne.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visjon:

Trygghet, trivsel og toleranse.

 

Trygghet betyr for oss at barna får den omsorgen de har behov for og at de får oppleve grenser og får tilbakemelding på det de gjør.

Trivsel betyr at barna skal oppleve samhørighet og oppleve at det er positivt å være i barnehagen sammen med barn og voksne.

Toleranse betyr at alle skal bli tatt vare på slik de er og møtes utifra deres ulike personligheter og temperament.

Vi vektlegger sosialt samspill i hverdagen, som å være sammen og dele med andre, vente på tur, ta hensyn til andre og sette seg inn i andres følelser.

(Vi ønsker å skape en barnehage hvor barna opplever trygghet, glede og gode opplevelser. Gjennom trygge og tydelige voksne vil vi legge tilrette for leik, samspill og læring sammen med andre barn. Barnehagen skal være et sted hvor barna opplever vennskap og fellesskap, og hvor opplevelsen av læring og mestring vektlegges.)

 

Bakkely barnehage ligger i Prinsegata 8 i sentrum av Kyrksæterøra. Beliggenheten gir oss mange muligheter til å dra på tur i nærmiljøet.

Vi har 37 barn i alderen 1 - 6 år. Vi er delt i to avdelinger - Kråkebollen og Sjøstjerna. Fra høsten 2018 vil vi ha en 0-3 årsavdeling og en 3-6 årsavdeling.

Vi er en 5 om dagen barnehage. Bakkely er siden 2015 med i prosjektet Livsglede for eldre. Barnehagen har friluftsprofil og er en del del av kommunens realfagssatsning.

 

Randi Vaagan

Enhetsleder

 

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Nyhetsbilde

Markering av Barnehagedagen, Bakkely barnehage.

Bakkely barnehage har markert Barnehagedagen 10.mars 2015.
Markeringen foregikk under slagordet "Vi vil ut!"