A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon om barnehagenBakkely barnehage

         

Informasjon

Enhetsleder Randi Vaagan

Tlf:  72 46 03 60 / 900 36 591

Avd: Kråkebollen  Tlf: 72 46 03 61 / 906 40 127

Avd: Sjøstjerna     Tlf: 72 46 03 61 / 480 59 901

 

Åpningstid:
06.30 - 16.30

 

Planleggingsdager 2016-2017 :

15. august planleggingsdag

25.november kursdag

2.januar planleggingsdag

15. mars kursdag

26. mai kurs/planleggingsdag

Nytt barnehageår f.o.m.31.07.2017

 

randi.vaagan@hemne.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visjon:

Trygghet, trivsel og toleranse.

 

Trygghet betyr for oss at barna får den omsorgen de har behov for og at de får oppleve grenser og får tilbakemelding på det de gjør.

Trivsel betyr at barna skal oppleve samhørighet og oppleve at det er positivt å være i barnehagen sammen med barn og voksne.

Toleranse betyr at alle skal bli tatt vare på slik de er og møtes utifra deres ulike personligheter og temperament.

Vi vektlegger sosialt samspill i hverdagen, som å være sammen og dele med andre, vente på tur, ta hensyn til andre og sette seg inn i andres følelser.

(Vi ønsker å skape en barnehage hvor barna opplever trygghet, glede og gode opplevelser. Gjennom trygge og tydelige voksne vil vi legge tilrette for leik, samspill og læring sammen med andre barn. Barnehagen skal være et sted hvor barna opplever vennskap og fellesskap, og hvor opplevelsen av læring og mestring vektlegges.)

 

Bakkely barnehage ligger i Prinsegata 8 i sentrum av Kyrksæterøra. Beliggenheten gir oss mange muligheter til å dra på tur i nærmiljøet.

Vi har 30 barn i alderen 1 - 6 år. Vi er delt i to avdelinger - Kråkebollen og Sjøstjerna. Fra høsten 2016 vil vi ha en 0-3 årsavdeling og en 3-6 årsavdeling.

Vi er en 5 om dagen barnehage. Bakkely er siden 2015 med i prosjektet Livsglede for eldre. 

 

Randi Vaagan

Enhetsleder

 

Nyhetsbilde

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i barnehagen

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes til familier med samlet bruttoinntekt under kr 486 750.

Det kan også søkes om 20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, i husholdninger med bruttoinntekt under kr 417 000. 

Nyhetsbilde

Markering av Barnehagedagen, Bakkely barnehage.

Bakkely barnehage har markert Barnehagedagen 10.mars 2015.
Markeringen foregikk under slagordet "Vi vil ut!"