A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Bakkely barnehageHumpedisser på Bakkely Fisker Bakkely Caps på benk Bakkely Barn i lek Bakkely Lego Bakkely

TELEFON AVDELINGENE : 906 40 127 (Kråkebollen 0-3 ) 480 59 901 (Sjøstjerna 3-6 ) ELLER 72 46 03 61

Bakkely barnehage ble startet i 1974 og eies og drives av Hemne kommune. 

Barnehagen har et stort uteområde og kort vei til skog, sjø, vann , skole og sentrum. 

 

Bakkely er i dag en 2 - avdelings barnehage for barn i alderen 1-6 år. Avdeling Kråkebollen har barn i alderen 0-3 år og Sjøstjerna har barn i alderen 3-6 år. 

 

Bakkely barnehage er en 5 om dagen barnehage. Vi har deltatt i prosjektet Livsglede for eldre siden våren 2015.

Hemne kommune sine barnehager jobber etter friluftsprofil. Det vil si mye utetid på barnehagens store og innholdsrike uteområde, og turer til turmål i nærområdet.

Nytt av året er at Hemne kommune har blitt en Realfagskommune. Dette betyr økt satsning på fagområdene Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk.

 

KURS / PLANLEGGINGSDAGER 2016 - 2017 :

FREDAG 15. AUGUST

FREDAG 25. NOVEMBER

MANDAG 2. JANUAR

ONSDAG 15. MARS

FREDAG 26. MAI

 

Nyhetsbilde

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i barnehagen

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes til familier med samlet bruttoinntekt under kr 486 750.

Det kan også søkes om 20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, i husholdninger med bruttoinntekt under kr 417 000. 

Nyhetsbilde

Markering av Barnehagedagen, Bakkely barnehage.

Bakkely barnehage har markert Barnehagedagen 10.mars 2015.
Markeringen foregikk under slagordet "Vi vil ut!"