A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Offentlig høring på forskrift om endret jakttidsramme for elg i Hemne

Elg og hjort

I forbindelse med søknad fra Hemne kommune om endrede jakttidsrammer for elg, har Sør-Trøndelag fylkeskommune lagt forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag ut på offentlig høring.
Høringsfrist er satt til 29.juni 2015.

Fylkeskommunen innstiller på å utvide jakttidsrammen for elg i Hemne kommune til 23.desember. Jakttid for elg blir etter dette fra 25.09-23.12. Endringen vil trå i kraft fra 2015 og gjelde til 31.mars 2017. Det er også søkt Miljødirektoratet om dispensasjon til å framskyve jaktstart for elg til 10.09, slik at elgjakten får samme jakttidsramme som for hjort, og elgjakt i nabokommune Aure og Halsa. Svar på dette ventes avklart i løpet av juni 2015.
Fra tidligere er det i forskriften gitt utvidet jakttidsramme til Tydal kommune.

Saksutredning og forslag til endring i forskrift går fram av høringsbrevet, som du finner her!

Se også aktuell hjemmeside i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Skriftlig innspill sendes til Sør-Trøndelag fylkeskommune, postmottak@stfk.no, innen 29.juni.
Innspill merkes med saksnr. 201408457