A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Endring av oppholdstid SFO - frist for søknad til SFO

SFO barna leker med lego

Endring av skoledagen fra høsten 2015, vil også medføre endring i oppholdstid i kommunens skolefritidsordninger.

Oppholdstider på SFO blir fra kl. 06.30 til kl. 08.05 om morgenen, og fra kl. 13.55 til kl. 16.30 på ettermiddag.
Betalingssatser for SFO ble behandlet i formannskapets møte 19.mai 2015.  Formannskapet har gått inn for følgende satser, vi gjør oppmerksom på at disse skal behandles og vedtas av Hemne kommunestyre i møte 16.juni:

- T.o.m. 7 timer pr. uke -  kr.   850,00 inkl. kostpenger

- F.o.m. 8 timer pr. uke  - kr. 1.550,00 inkl. kostpenger

- Kjøp av feriedager/dag -kr.    265,00 inkl. kostpenger

SFO-året sterter mandag 17.august 2015.  Dette betyr at de som abonnerer betaler halv plass i august og at alle - ved behov, kan kjøpe dag/dager før skolestart.

De som har behov for kjøp av dag/dager i august, før skolestart, melder fra direkte til den aktuelle skole.

Alle elevene kan kjøpe feriedager uten at de har fast plass på SFO. 

Søskenmoderasjon for barn med opphold i SFO beregnes med 25% for hvert av barna.

Nytt elektronisk søknadsskjema er utlagt på kommunens hjemmeside under selvbetjening og den enkelte skole (se udner skjema).

SØKNADSFRIST ER FASTSATT TIL FREDAG 19.JUNI 2015!

Direkte til søknadsskjema.