A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Helse og Omsorg!Sektormerke Helse og Omsorg (ny profil)  

Under dette området finner du tjenester innenfor helse, pleie og omsorg og sosiale tjenester.

En god del av tjenestene innenfor området er samlokalisert under samme tak, noe som muliggjør et tett og effektivt samarbeid.

Innenfor Helse og Omsorg ytes det tjenester til hele kommunens befolkning, i alle aldersgrupper.

Alle som oppholder seg i kommunen har de samme rettigheter til hjelp.

Ta gjerne kontakt med ansatte på Legekontoret, Helsestasjonen eller ved Pleie og Omsorg dersom det er spørsmål til de tjenestene som ytes.

Nyhetsbilde

Desentralisert sykepleierutdanning på heltid i Hemne - utdanningsstipend

Hemne formannskap behandlet i dag sak om stipendordning for desentralisert sykepleierutdanning på heltid i Hemne. Det tilrås at Hemne kommune går inn for å yte utdanningsstipend til studenter som er bosatt eller ansatt i Hemne kommune. Størrelsen på stipendet tilrås til kr. 2.000,- pr. studiepoeng, dvs. kr. 60.000 pr. semester ved beståtte eksamener. Saken sluttbehandles i kommunestyret 24. april. Søknadsfristen for opptak til studiet er 15. april. 

Nyhetsbilde

Desentralisert sykepleierutdanning på heltid i Hemne

Vi minner om at søknadsfristen er 1. mars for de som søker med realkompetanse, eller som ønsker å bli vurdert på spesielle vilkår. For ordinært opptak (har studiekompetanse) er søknadsfristen 15. april. 

Nå kan du søke sykepleiestudie i Orkdalsregionen

Det er en glede for Orkdalsregionen å kunne meddele at det blir satt i gang desentralisert sykepleierutdanning på tre steder i Orkdalsregionen fra høsten 2018.