A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Hemne - Trøndelags kulturkommune 2019

Humor

NOKU Trøndelag i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune har nominert Hemne kommune som kandidat til Norges kulturkommune i 2019.

 

Begrunnelse for nominasjonen:

"I nominasjonsarbeidet har vi lagt til grunn de kriterier og forventninger som det legges vekt på ved den nasjonale kåringen. Dette innebærer å ha gode ordninger i det daglige kulturarbeidet i kommunen, samt å arbeide langsiktig, overordnet og med god politisk forankring i tråd med kulturlovens intensjoner.


Vi mener Hemne ivaretar dette på en god måte. Hemne er en liten kommune med et levende kulturliv som viser stor bredde og høy aktivitet. Hemne har en solid kulturell grunnmur og politikere som har vist evne og vilje til å satse på kultur. Kommunen jobber godt med kultur ut fra et helhetlig perspektiv, med vekt på et godt tverrfaglig samarbeid og kulturens positive betydning for innbyggernes helse, for den enkeltes mestring og for et inkluderende fellesskap. Hemne framstår som en positiv og løsningsorientert kommune som er god til å samhandle på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor i egen kommune, og med aktører utenfor kommunen."

 

Kåring og utdeling av diplom 25.mai 2019.

 

 

Les mer om Norsk Kulturforum (NOKU).