A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Eierndomsarkivet på flyttefot.

Hemne kommunes eiendomsarkiv skal digitaliseres.

Etter fullført anbudsprosess er det Geomatikk IKT, Trondheim, som skal utføre jobben.

Eiendomsarkivet består av ca 70 hyllemeter, og ble i dag hentet for transport til Trondheim.

Saksbehandlere innen byggesak, plan, jord- og skogbruk, vil heretter enkelt kunne få søkt opp aktuelt materiale elektronisk.

Dette vil lette saksbehandlingen betydelig.

Stor honnør til byggesaksbehandler Marit Paulsen og saksbehandler arkiv Liv M. Engvik som har forberedt saksmapper til digitalisering!

De fysiske arkivmappene vil etter fullført digitalisering bli arkivert ved Interkommunalt arkiv i Trondheim.

Eiendomsarkiv, digitalisering