A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Søknad om spillemidler 2018

Ånesøyan

Det er anledning til å søke spillemidler for kommuner, idrettslag og andre organisasjoner

som beskrevet i ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018.”

Prosjekter må ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning FØR det søkes om spillemidler.

Søknad om godkjenning sendes til Hemne kommune v/spillemiddelkonsulent tidligst mulig. 

 
Det kan søkes om midler til følgende formål:
 
* Anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nybygg og rehabilitering
* Nærmiljøanlegg
* Anlegg for friluftsliv i fjellet
 

Ta kontakt med spillemiddelkonsulent, Olav Hunnes for nærmere opplysninger og hjelp til å fylle ut søknaden.

e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.no. Tlf 72 46 01 16 eller mob 934 55 027.

 
Søknader med aktuelle vedlegg leveres elektronisk på www.idrettsanlegg.no.
 
Frist for å søke om spillemidler til Hemne kommune er 15. oktober 2018.