A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Desentralisert sykepleierutdanning på heltid i Hemne - utdanningsstipend

Sykepleiere

Hemne formannskap behandlet i dag sak om stipendordning for desentralisert sykepleierutdanning på heltid i Hemne. Det tilrås at Hemne kommune går inn for å yte utdanningsstipend til studenter som er bosatt eller ansatt i Hemne kommune. Størrelsen på stipendet tilrås til kr. 2.000,- pr. studiepoeng, dvs. kr. 60.000 pr. semester ved beståtte eksamener. Saken sluttbehandles i kommunestyret 24. april. Søknadsfristen for opptak til studiet er 15. april. 

Søknader sendes inn på Samordna opptak sine sider https://www.samordnaopptak.no/info/

Kan du tenkte deg å ta sykepleierutdanning på heltid her i Hemne har du sjansen nå! Send inn din søknad i dag!

Mer informasjon om desentralisert sykepleierutdanning finner du på Orkdalsregionen sine nettsider.