A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Strategisk næringsplan Hemne

Etablere bedrift

Strategisk næringsplan ble vedtatt av kommunestyret 30. januar og deretter sendt i trykken. Nå skal den ha kommet i posten til alle husstandene og bedriftene i Hemne. Plandokumentet er kortfattet og vi håper du finner det interessant. Det sier noe om hva vi tror om fremtiden og hva det er verdt å satse på.

Fremtiden er alltid uviss og det er mange utviklingstrekk vi kunne ha beskrevet. Vi har tatt frem to dominerende områder som berører alle bedrifter og privatpersoner mer og mer - Digitalisering og Bærekraft. Vi har valgt ikke å ta med omfattende analyser i dokumentet. For den som er interessert finnes informasjonen bare et tastetrykk unna.

Planen har 4 strategier:

1 Næringsvennlig kommune

   Handler om å gi næringssaker prioritet og prøve å finne løsninger.

2 Entreprenørskap

   Etablering av ny bedrift, nye forretningsområder i bedrifter, sette i gang noe nytt ... 

3 Tiltrekke seg aktivitet

   Tiltrekke seg ressurser, i første rekke bedrifter 

4 Bioøkonomi

   Knyttes gjerne til utnyttelse av råstoff; skog, møkk, avfall og slik sett høyaktuelt ifbm landbruk.

   Kommunestyret har valgt å la det omfatte biologisk produksjon på land og sjø inklusive utnyttelse av restråstoff.

 

Vi håper du tar deg tid å lese gjennom planen og vi tar gjerne i mot kommentarer!