A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Bredbånd i distriktene i Hemne - Høring

Fiber

Bredbånd i distriktene i Hemne - Gi innspill

Bredbånd i distriktene i Hemne - Gi innspill

Det er kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned.

I 2014 kom det en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned.

Frist for innspill: 8. april 2017

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene
Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned.
Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 8. april 2017. Søknadsfrist for innsending av søknad til Post og teletilsynet fra kommunene er 03. mai 2017.
 
Hemne kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes ei utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.
En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.
 
Følgende områder er identifisert:
1.          Hellandsjøen – Møregrensa, ca 33 husstander (hvite områder)
2.         Kyrksæterøra - Storoddan, ca 90 husstander (lav hastighet)
 
Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknadene:
1.       Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet     
2.       Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt
3.       Lokal medfinansiering
4.       Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført
5.       Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6.       Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.
 
Sjekk hastigheten din og meld inn til fylkeskommunen via denne lenken:
 
Frist for innspill er 8. april 2017, innspillene sendes på e-post til postmottak@hemne.kommune.no og merkes «høringsuttalelse fiberutbygging».
Kontaktpersoner for spørsmål: olav.hunnes@hemne.kommune.no
Kunngjøring skjer kun på Hemne kommunes hjemmeside.
 

Du kan lese om breibandsstøtteordninga: HER