A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Miljøfyrtårn - Vi gratulerer Hemne videregående skole

Overrekkelse av miljøfyrtårn diplom HVS

Hemne videregående skole ble sertifisert miljøfyrtårn og mottok nylig diplomet fra ordføreren. Vi gratulerer!

Hemne videregående skole er den første skolen i Hemne som har gjennomgått systemet og blitt sertifisert som miljøfyrtårn. Det vitner om dedikasjon til prosessen fra ledelse og ansatte.

Skolen og fylkeskommunen var også den første virksomheten som henvendte seg til oss med forespørsel om Hemne kommune kunne registrere seg hos stiftelsen og løse lisens - en forutsetning for at organisasjoner i kommunen kan sertifisere seg.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem som dokumenterer ressursstrømmer og bevisstgjør virksomheten på å identifisere muligheter for å redusere utslipp og forbruk. En bonus er gjerne at man også sparer kostnader.

I forbindelse med anskaffelser krever offentlige og private virksomheter i økende grad at man har et miljøledelsessystem og kan dokumentere ressursbruk. Sertifisering gjennom Miljøfyrtårn er en måte å gjøre dette på som er tilpasset små og mellomstore organisasjoner.

 

Det kreves at man benytter godkjent konsulent i arbeidet og sertifiseres av godkjent sertifisør.

 

 

Logo