A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Brukerundersøkelse 2015 -Vinje barnehage - sammendrag

Mars.bilde249

Brukerundersøkelsen ved Vinje barnehage hadde sin høyste score, 76%. Fra i fjor lå vi på 63%  og det er en økning en på 13% - det er vi veldig fornøyd med!

Gjennomsnittet totalt ligger på 5.5, og Landsgjennomsnittet er 5,1.  Det er jo veldig høyt når 6 er det høyeste,

det er 0,3 over fjorårets og 0,4 over landsgjennomsnittet

 

Brukerundersøkelsen er et veldig godt verktøy der vi får muligheten til å forbedre og videreutvikle oss.

Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor, og prøver hele tiden å utvikle kvaliteten i barnehagen.

Det er veldig nyttig og motiverende for personalet når dere benytter muligheten til å skrive utfyllende kommentarer.

 

Det er 8 hovedområder i brukerundersøkelsen; Resultat fra brukerne, trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø og helhetsvvurdering av barnehagen. Vinje barnehage ligger over landsgjennomsnittet på alle områder.

Resultat sammenlignet med 2014:

  • På resultat fra brukerne er det en økning på 0,2
  • På trivsel er det en økning på 0,4
  • På brukermedvirkning er det en økning på 0,3
  • På respektfull behandling er det en økning på 0,3
  • På tilgjengelighet ligger vi på det samme som i fjor
  • På informasjon er det en økning på 0,3
  • på fysiske miljø er det en økning på 0,3
  • På helhetsvurdering er det en økning på 0,2

 

Resultatet viser at brukerne er godt fornøyd og tilfredsheten erstørre enn i fjor. Det er lavest score på Brukermedvirkning - 5,1  og høyest  score på tilgjengelighet - 5,8.

På foreldremøte 18 mars 2015 ble brukerundersøkelsen presentert for foreldrene. Og de fikk mulighet til å kommentere og komme med tilbakemeldinger. Ingen forslag til forbedring, men det er laget en Handlingsplan på to av punktene Informasjon og Brukermedvirkning. 

 Dere skal alltid vite at vi ønsker en dialog og samhandling med dere foreldre til barnets beste.